รับทำแบบสอบถามและคีย์ข้อมูล

รับจ้างแจกใบปลิว, Leaflet, Sampling, Postcard, Magazine สินค้าตัวอย่างทุกชนิด, รับแจกเอกสารทุกชนิด, รับจ้างกรอกแบบสอบถาม, วิจัยตลาดทุกชนิด ออกแบบสอบถามเพื่องานวิจัยและด้านธุรกิจ สำรวจภาคสนาม (research survey) สำรวจพฤติกรรมและความพึงพอใจผู้บริโภค สำรวจความคิดเห็น บริการวิจัยตลาด,Mystery Shopping, Focus group, Survey, Questionnaire, Interview, ถอดเทป,วิจัยสิ่งแวดล้อม,จัดงานEvent , จัดกิจกรรมในโรงเรียน , วางแผนการตลาด เช่น จัดชงชิม,แจกสินค้าตัวอย่าง,แจกใบปลิว ,จัดหาบุคลากร , ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สำรวจตลาด, สำรวจลูกค้าและสำรวจราคาสินค้า ให้กับบริษัท และหน่วยงานต่างๆ ด้วยความคล่องตัวและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมีทีมงานในการคีย์ข้อมูล